Nyheter

Container i forbindelse med dugnad

Styret har bestilt container i forbindelse med dugnaden 09.mai. Under er en sorteringsguide for hva som kan og ikke kan kastes i containeren. Vi ber alle følge guiden.

Dersom det kastes noe som ikke er tillatt i container vil det føre til et sorteringsgebyr.

Dekk stjålet i garasjen

Mandag 27. mars ble en beboer frastjålet dekk i garasjen. Vi anbefaler alle sameiere å sjekke sine eiendeler i garasjen. Det bes om at alle er oppmerksomme ved inn/ut-kjøring av garasjen og om det observeres uvedkommende.

Viktige datoer vår 2023; Sameiemøte, spyling i garasjen og dugnad 

Datoer for årets sameiemøte, spyling i garasjen og dugnad for 2023:

  • Årsmøte: tirsdag 02. mai – husk frist for melding av saker
  • Spyling i garasjen: onsdag 3. mai (biler må være ute av garasjen senest kl. 09:00)
  • Dugnad: tirsdag 09. mai 

Ønsker du å bidra i styret? Vi trenger 2 nye medlemmer til styret i sameiet.

Mer informasjon om spyling i garasjen og dugnad

Onsdag 3. mai kl .09:00 skal vaktmesteren spyle over gulvene i garasjen. Alle biler og alt løst i garasjen må ut før kl. 09:00, slik at vaktmesteren kommer til. Det anbefales å finne en parkeringsplass ute kvelden i forveien. Det er gitt beskjed til parkeringsselskapet og kommunen slik at ingen blir tauet bort eller får bøter. Når spylingen er utført og vannet tørket kommer det nye matter ved slusene før heisen. 

Tirsdag 09. mai kl 17:00 er det dugnad. Etter dugnaden blir det enkel servering på ballsletta.

Litt informasjon om «Bentley Bygget» Billingstadsletta 31

En sommer er over nesten

 Hei alle sammen i Billingstadlia 2-4. Her kommer litt info.

Maleren(e) er ferdige og stillasene er endelig borte. Selv om det tok mye lengere tid enn antatt er resultatet blitt bra. Vi håper alle er kommet i orden igjen på verandaene og plattingene sine.

Snart kommer det også nye lamper i taket utenfor inngangene til oppgangene.

Det er kommet opp en nøkkel-boks med kodelås ved garasjeporten. Der er det nøkkel til garasjen og de tekniske rommene, som kan hentes ut ved behov.

Vi vurderer å ha en høst dugnad. Litt klipping av hekk beskjæring av trærne utenfor blokkene. Treet over tunellinngangen begynner å bli farlig stort. Legge bark over buskene som ble klippet ned før stillaset kom opp ved 4’ern. Vaktmesteren hjelper oss med de tyngste oppgavene. Noen som har andre forslag?

Til sist, men ikke minst: Styret i Huseierforeningen har fått invitasjon fra Asker Kommune til dialogmøte med eieren av «Bentley Bygget» Billingstadsletta 31. Hurra!!!!!

God høst hilsen styret i BBS2      🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Vedlikehold fasade vår/sommer 2022

I 2020 fikk styret i BBS2 utarbeidet en ekstern vedlikeholds rapport for sameiet. Der ble det anbefalt å vaske fasaden, for deretter å utvendig male alle vinduer, balkongdører og panel. Etter vedtak på årsmøtet er jobben bestilt, og det blir oppstart i uke 20. Dette er en stor jobb, og det er viktig at malerne kommer til på alle balkonger og terrasser. Derfor må alle rydde på sine balkonger. Det skal benyttes stilas der man ikke kommer til med lift.

Det er stilt spørsmål om ikke vinduer og balkongdører skal males i åpen tilstand. Styret har sjekket med konsulenten for vedlikeholds rapporten og med malerfirmaet vi har engasjert. De sier at det ikke skal være nødvendig for så nye bygg.

Dersom det allikevel ønskes maling av vinduene og balkongdørene i åpen tilstand kan dette bestilles og betales for egen regning. Det koster ca kr 1000,- pr vindu/dør. Dersom man ønsker å gjøre det selv er malerfirmaet behjelpelig med en skvett maling. Bestilling gjøres til styreleder.

PS Kopi av tilbudet fra Mesterbedriften Lund AS kan du se her Tilbud Mesterbedriften Lund AS.

Har du spørsmål angående vedlikehold- kontakt styret.

Tirsdag 3. mai er det spyling av garasje og Tirsdag 10. mai er det dugnad

Tirsdag 3. mai kl .09:00 skal vaktmesteren spyle over gulvene i garasjen. Alle biler og alt løst i garasjen må ut før kl. 09:00, slik at vaktmesteren kommer til. Det anbefales å finne en parkeringsplass ute kvelden i forveien. Det er gitt beskjed til parkeringsselskapet og kommunen slik at ingen blir tauet bort eller får bøter.Når spylingen er utført og vannet tørket kommer det nye matter ved slusene før heisen. 

Tirsdag 10. mai kl 17:00 er det dugnad. Vi spleiser på container sammen med BBS1 som i fjor. Om er det noen som ønsker å starte tidligere på dagen, så er arbeidsoppgaver som skal gjøres blant annet plukking av søppel og raking av løv som skal legges i containeren, og å rake singel vekk fra plenen ved inngangspartiene.Etter dugnaden blir det enkel servering på ballsletta.

Husk frist innspill idag mandag 21. mars

Se innlegg under!

Varsel om oppstart, detaljregulering for Billingstadsletta

Hei alle beboere i Billingstadlia

Vi har sett at vår nabo på Billingstadsletta ønsker å legge på det eksisterende bygget med to til tre nye etasjer, se kunngjøring fra Budstikka i vedlegg under. Dette mener vi det er rimelig at vi protesterer mot. Vi har i samarbeid med advokat utformet et brev som vi vil sende inn signert av Billingstadlia huseierforening og styrene i sameiene. Se brevet i vedlegg under.

Vi regner med at det blant beboerne er mange som har reagert negativt på at utbyggingen på Billingstadsletta har tatt lang tid og mangel på opprydning og beplantning på vår tomt. Noen har vel også sett kunngjøringen i Budstikka 28. feb. om «Oppstart av detaljregulering for Billingstadsletta 31», se vedlegg.

Vi ser gjerne at så mange som mulig reagerer og sender inn sine protester, kommentarer, etc. Dere kan gjerne hente poeng fra huseierforeningens brev eventuelt kan dere gjerne sende hele brevet da underskrevet med eget navn. Brevet vedlegges derfor i redigerbart format uten signatur. Det kan være god psykologi mot Asker kommune at det kommer mange negative kommentarer. 

NB! Frist for innsending av innspill er 21. mars.

Vi håper på stor oppslutning og massive protester.

Med vennlig hilsen,

Styre, ved Nils, Astri, Erik, Petter og Bitte.

Sameiemøte, spyling i garasjen og dugnad 2022

Datoer for årets sameiemøte, spyling i garasjen og dugnad for 2022:

Årsmøte:  Torsdag 21. april kl. 18:00. 

Spyling i garasjen: tirsdag 3. mai (biler må være ute av garasjen senest kl. 09:00)

Dugnad: tirsdag 10. mai kl 17:00.