Nyheter

(OBS! Med smattelefon må siden sees med «liggende» format for å se menylinjen pg feil i malen)

Gjennomført test av brannvarslingsanlegget

November 2023

Torsdag, 23. november ble det fortatt teknisk kontroll av brannvarslingsanlegget. Sensorer,  sirener i ganger og trapperom, overtrykksventilasjon samt manuelle meldere ble kontrollert og funnet i orden og i samsvar med krav som er satt til våre bygg.

Styret minner om alle  beboere er pålagt å kontrollere at røykvarslere i egen boenhet fungerer. 1. desember er røykvarslernes dag og det er en fin anledning til å bytte batteri og  sjekke at datostmpel påført røykvarsler er innafor. Mens styret har ansvar for  brannvarslingsanlegg i bygg og fellesarealer så er alle beboere ansvarlig for brannsikkerhet i egen beboerenhet.

 

Ny primærkontakt hos Enqvist Eindomsforvaltning

Oktober 2023

Kontaktlisten er oppdatert med navn, telefon og e-post adresse.

For øvrig minner vi om at styret har tatt i bruke ny e-post adresse: billingstadboligsameie2@styremail.no

 samt at vi heretter vil benytte Enqvist – portalen (Beboerportalen)  når vi legger ut informasjon om  tilbud og avtaler med prisinformasjon som bare angår våre sameiere (ikke offentligheten). 

Kontroll av alle branndører

August 2023

Alle branndører, ståldører mellom garasje og kjellerrom/boder samt dører mellom trapperom og ganger er nå sjekket, justert og smurt av fagfolk fra Firesafe og Christiania Brannsikring.  Noen dører var i løpet av årene blitt påført ytre skade eller skade ved  setninger i bygget, noen måtte justeres etter at det ble lagt fliser i gangene for noen år siden. Vi skal nå være trygge for at dørene oppfyller krav brannsikkerhet .

Vi opplevde også det kjedelige at beboere i en etasje ble innesperret etter at dørvrider  i «glassdørene» mellom trapperom og korridor var trukket ut fra utsiden. Vi antar at dette  skyltes et hendelig uhell og at låsesplinten i dørhåndtaket var skadet. Vaktmester har gått over alle dørene og kontrollert. Disse dørene er også branndører og skal holdes lukket.

Oppdaterte priser for installasjon av ladestasjoner for el-bil.

Juni 2023

Styret har innhentet  priser på installasjon av ladestasjoner fra vår leverandør. Installasjon omfatter avtapningsmodul til felles infrastruktur, kabling og programmering. Bestilling foretas av styret, fakturering og oppgjør skjer direkte til leverandør. Normal leveringstid ca 14 dager. Kontakt styret for nærmere informasjon. Prisinformasjon finnes på oppslagstavlen på Enqvist beboerportal (info for Billingstadlia Boligsameie II).

Vi har fortsatt noen ladere som er installert og tilkoblet til egen eierseksjons strømkurs .  Etter vedtak på årsmøte 2018 skal alle ladere i garasjen tilkobles sameiets infrastruktur for el-bil ladning grunnet begrensning i total krafttilførsel.  Styret ble bedt om å innhentet pris for ombygging og tilknytning til fellesanlegget.  NB!  Det er ikke lengre mulighet for å oppgradere ladere som ikke allerede er tilkoblet fellesanlegget (okt. 2023).

Litt informasjon om «Bentley Bygget» Billingstadsletta 31