Håndverkertjenester

Ved håndverksarbeider i fellesområder bestemmer sameiestyret eventuelt i samråd med forsikringselskapet hvilke håndverkere som skal benyttes. Dette gjelder både for arbeider som Billingstadlia boligsameie II skal betale for og  arbeider som skal betales av den enkelte sameier (f.eks el-installasjoner i fellesområder). Kan også gjelde hvor seksjonseier har enerett til å bruke deler av fellesarealer (balkonger og takterrasser).

I egen leilighet (eierseksjon) kan du selv velge hvilke håndverkerbedrift du ønsker å benytte, men sameiet har inngått avtale med følgende håndverkerbedrifter som beboerne kan benytte seg av:

Elektrikertjenester:  Ørnulf Wiig tlf. 67 57 20 20

Rørleggertjenester: Asker Rør AS

Samarbeidsavtale Asker Rør