Håndverkertjenester

Ved håndverksarbeider i fellesområder bestemmer sameiestyret eventuelt i samråd med forsikringselskapet hvilke håndverkere som skal benyttes. Dette gjelder både for arbeider som Billingstadlia boligsameie II skal betale for og  arbeider som skal betales av den enkelte sameier (f.eks el-installasjoner i fellesområder). Kan også gjelde hvor seksjonseier har enerett til å bruke deler av fellesarealer (balkonger og takterrasser).

I egen leilighet (eierseksjon) kan du selv velge hvilke håndverkerbedrift du ønsker å benytte, men sameiet har inngått avtale med følgende håndverkerbedrifter som beboerne kan benytte seg av:

Elektrikertjenester:  Elektriker’n Asker AS – Kirkeveien 50, 1395 Hvalstad

Elektrikertjenester:  Elektro-Term AS, tilbyr 24 timers vakttjeneste,

  • Telefon: 66 84 90 50
  • Mobil:  404 02 641 (Philip),  913 72 545 (Jostein), 913 72 546 (Arild J), 913 72 548 (Arild O), 414 32 918 (Geir), 404 02 642 (Knut), 913 72 549 (Svein J)
  • E.post: post@elektro-term.no (eller arild.johansen@elektro-term.no)
  • http://www.elektro-term.no
  • Timepris for montør i normal arbeidtid (7-15:30) – kr 550,-
  • I tillegg kommer avgift for servicebil per oppmøte – kr 190,-.

Samarbeidsavtale Elektro-Term AS

Rørleggertjenester: Asker Rør AS

Samarbeidsavtale Asker Rør