Bruksanvisninger

Bestilling av skilt til porttelefon eller postkasse

Standardiserte skilt skal benyttes. Postkasseskilt bestilles av hver enkelt husstand hos Asker Produkt, telefon 66 76 14 80 eller e-post:  http://www.aprod.no/produkter/postkasseskilt/

For bestilling av  skilt til porttelefon/ringetablå, ta kontakt med sameiestyret via post@bbs2.no

Drikkevann

Hvor mye kalk er det i drikkvannet vårt? Moderne kaffetraktere har gjerne en varsling for oppbygging av kalk på varmelementet. Denne tar ikke hensyn til det virkelige kalkinnholdet i vannet, men styres av antall traktinger. Varslingsnivået regnes ved hardhetsnivå og er sannsynligvis satt til det mest pessimistiske nivået (>21°dH). Drikkevannet vårt kommer fra Holsfjorden med hardhetsnivå 1,09 dH.

I Asker har vi altså meget bra vannkvalitet og det er ikke nødvendig å kjøre renseprosess så ofte som indikatoren tilsier. Hvordan varslingsnivået kan justere er beskrevet i kaffetrakterens bruksanvisning. Les mer om drikkvannskvaliteten:

http://www.abvann.no/vannkvalitet/

Radongass

Radongass anses som helseskadelig, og i verste fall kan den usynlige radioaktive gassen føre til lungekreft. Det har vært reist spørsmål om nivået på radongass i Billingstadområdet. Det er foretatt visse målinger på garasjeplan på forskjellige steder i Billingstadlia. Måleresultatene ligger under grenseverdien 200 Bq/m3.

På Asker kommunes nettsider finnes linker til kart som viser at det er registrert radongassnivå   på laveste nivå:

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/enok-og-miljo/radon/

Renovasjon – Asker kommune:

Asker kommunes startside for avfall og gjennvinning:

https://www.asker.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/

Last ned kartapplikasjoner og hentekalender for mobil og nettbrett

https://www.asker.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-blir-avfallet-hentet/mobil-app/

Garasjeport

Service/bestilling av ny garasjeportåpner:  Monterings-Service AS Norport,                          3538 Sollihøgda, tlf. 32 16 13 10                                                                                                                 Døgnservice tlf. 32 1613 12

Ta kontakt med styret v/Vidar Skovli, tlf. 913 75 869 for å aktivere ny garasjeportåpner.

Problem med åpning av garasjeport kan skyldes at det er på tide å skifte batteri.  Med våre originale «grønne» portåpnere type DiTEC BiXLP2 kan dette gjøres med beskjedne fingerferdigheter. Først sjekke at lampen ved siden av åpneknappen lyser «rødt» når du trykker på knappen. Hvis lampen er mørk eller gir svakt lys kan kan være tegn på at batteri må skiftes. Portåpneren splittes lett ved å vri lett vha baksiden av en kniv i sporet. Batteri fjernes og erstattes med et nytt. Merk at batteri settes inn riktig vei.

Batteriet er vanlig handelsvare bla. hos Clas Ohlson: V23GA Alcaline 12V                                 feks. VARTA No. 4223.

 

Avstilling internalarm i brannvarslingssentral etter strømbrudd

Etter utfall i strømforsyningen fra Hafslund Nett vil det utløses en intersirene i brann-varslingssentralen plassert i Billingstadlia 2.

20140117_145741

Avstilling av sirene:

  1. Nøkkel  festet til kjede, plasseres i nøkkelhullet som vist på bildet.
  2. Vri nøkkel 90°.
  3. Trykk på den sorte knappen under nøkkelen merket  «Avstill summer».
  4. Signalet skal nå være avstillt.