Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Sameiets vedtekter er hovedsak basert på eierseksjonsloven av  6. juni 2017 nr. 65.

Lov om eierseksjoner  (virkning fra 1.1.18)

Kommentar: Sameiets vedtekter vil bli revidert og framlagt for godkjenning på ordinært årsmøte.