Hvem

Billingstadlia Boligsameie II
Billingstadlia 2 og 4 – 1396 Billingstad

Brønnøysundregistrene – org.nr.: 989 734 601.

Styret for 2020:

  • Styreleder: Nils Kirkerud (mob: 450 34 331)
  • Styremedlem: Bitte Stenvik (mob.: 976 29 483)
  • Styremedlem: Astri Gasman Johnsen (mob.: 986 70 025)
  • Styremedlem: Erik Haug (943 45 868)

Varamedlem: Petter Gislerud (mob.: 917 97 602)

  • Styremedlem Billingstadlia Huseierforening: kommer

Kontakt styret: bbs2styret@gmail.com

Foretningsfører:

Per-Erik Muland – Enqvist Eiendomsdrift

Vaktmester:

Knut Ulbråten, kan kontaktes om feil og mangler i tilknytning til avtale om drift og vedlikehold av fellesområdene så som,

  • Trappevask
  • Snøbrøyting, strøing og salting foran inngangspartier/utvendige trapper, gjesteparkering (gjennomgående gangveier og adkomst til Billingstadlia er Asker kommunes ansvar).
  • Gressklipping

Ved spørsmål om feil og mangler innenfor boenhetene, utføres assistanse etter privat avtale med vaktmester.

Forsikring: Sameiet har tegnet husforsikring hos Gjensidige Forsikring for bygg og utvendig arealer. I skadetilfelle og for innmelding av skade, kontakt styret.

Kontaktperson hos Gjensidige Forsikring:

Innboforsikring må tegnes individuelt i eget forsikringsselskap.

Gjesteparkering:  klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44).
Mer informasjon og klageskjema finnes på www.pservice.no.

Kontakt P-Service AS: http://www.pservice.no – telefon: 412 55 384.

Parkeringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260

P-Service er tilsluttet Norges Parkeringsforening (norpark): http://norpark.no/

Håndverkertjenester (som sameiet har avtale med eller som sameiet benytter)

Annen nyttig kontaktinfo (ventilasjon, gassfyringsanlegg, garasjeport, håndverkere)

Medlem av Billingstadlia Huseierforening (https://billingstadlia.wordpress.com/)

Linker:

Billingstadlia Boligsameie I

Billingstadlia Boligsameie III

Billingstad Vel gjør mye bra for nærområdet vårt. Et medlemskap for sameiere kr 100 pr år anbefales. Støtt en god sak.

Asker kommune

Huseiernes Landsforbund