Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET BILLINGSTADLIA 2

FORMÅL
Ordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, samt sikring av god husorden og forsvarlig behandling av eiendommen.

Generelt gjelder sameiets vedtekter og lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31.

ORDEN OG BRUK AV FELLESAREAL
Beboerne oppfordres til å verne om fellesarealene. Alle må medvirke til at området holdes ryddig og pent.

Hage, trappeoppgang, korridorer og fellesrom må ikke benyttes til gjenstander som tilhører den enkelte beboer, med unntak av pyntegjenstander det er enighet om i etasjen. Det er av trivselshensyn ikke tillatt å hensette personlige eiendeler i fellesarealer.

Sykler og barnevogner skal settes i kjellerboder og i stativ på fellesområder sa langt plassen tillater. Parkering av beboernes MC og mopeder må skje på beboerens egen parkeringsplass pga brannfare, behov for frie rømningsveier etc. Beboernes biler skal ikke okkupere gjesteparkeringsplassene. Disse er forbeholdt gjester og er betalt av alle
beboere i fellesskap.

Hver beboer må påse at alle dører til fellesrom, kjeller, o.l. er lukket. Dette gjelder også døren mellom trappegangen og garasjeanlegget.

Balkonger og uteområder må brukes på en slik måte at virksomheten ikke virker sjenerende for andre beboere, f.eks. med hensyn til støy, risting av tepper og grilling. Det tillates kun bruk av gass- eller elektrisk grill.

ORDEN OG BRUK AV LEILIGHET
Det skal være ro i sameiet mellom kl 23:00 og kl 07:00. Unntak fra dette kan skje i spesielle tilfeller, og naboer skal varsles på forhånd. Den enkelte oppfordres til å ta alminnelig hensyn til sine naboer.

Arbeid med vedlikehold og påkostninger skal avsluttes før kl 21:00 på hverdager,         kl 18:00 på lør/søn/helligdager. Det skal også være ro i sameiet før kl 12:00 på søn/helligdager.

DYREHOLD
Lufting av dyr må skje under kontroll og utenom fellesarealene. Eventuelle etterlatenskaper er hundeeiers ansvar og skal fjernes umiddelbart. Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene. For øvrig vises til
kommunale båndtvangregler for hund.

SØPPEL / AVFALL
Alt husholdningsavfall skal pakkes godt inn for det kastes i avfallscontainer i søppelrom. Papiravfall og plastikkavfall skal kastes i egen container. Flasker/glass og metall skal kastes på egne kommunale gjenvinningsstasjoner. Større
gjenstander skal leveres en av kommunenes to gjenbruksstasjoner eller direkte til fyIlplass. (Se for øvrig ”Veiledningshefte til nye eiere/leiere”).

ANTENNER / PARABOL
Det er ikke anledning til a sette opp separate antenner på balkonger m.m. for den enkelte beboer.

ANSVAR
Beboere er selv ansvarlige for skader de påfører eiendommen.

KLAGER
Henvendelser til styret om brudd på husordensreglene må skje skriftlig.

Vedtatt på årsmøte mai 2006, endret på årsmøte 11. april 2011.