Gasspeis

 
Avlesning av gassmåler.

Vi skal lese av gassforbruket to ganger i året, 31. mai og 30. november.

Innlevering måleravlesning gassmåler <klikk her>

Husk å lese av gassmåler ved eierskifte.
Gassmåler-1
Det er bare siffre før komma som skal tas med ved avlesning dvs hvite tall på sort bakgrunn.

Propan er også kjent som LPG (Liquified Petroleum Gas), som er en internasjonal samlebetegnelse for hydrokarbonene propan og butan. Vi leser av forbruket vårt i (1 kubikkmeter = 1 000 ltr.) men avregnes per kg. 1 gass veier ca 2 kg.
Propan har et høyt energiinnhold, 1 kg propan har et energiinhhold på 12,9 kWh. Propan er i utgangspunkt en luktfri gass Den er derfor tilsatt en tydelig lukt som raskt skal kunne kjennes hvis en lekkasje skulle oppstå (ved ca 0,2-0,4 vol-% propan/luft) og lenge før gassen er antennelig. Når en kjenner gasslukt inne må stengeventilen på balkongen stenges. Se bredskapsplanen.

Tenning av gasspeis

Mangel på gass eller feil i gassens tilførselsnett har ført til at pilotflamme eller gassblusset har sluknet. For tenning av gasspeisen  vil vi minne om instruksjonen beskrevet i Huseierboken. Servicepersonalet fra AlfaOlis har anbefalt at pilotflammen bør være tent året rundt av hensyn til peisens styringssensorer. Kostnad i ekstra gassforbruk ca kr 200 per år.

20131229_093526-1
Kontrollpanel: B – Hovedbrenner/Flammehyde A – Pilot, oppstart og avstegning

 

  1. Knapp B – Hovedbrenner skal stå i stengt posisjon (1). Nå kan gasstilførsel eventuelt åpnes med hovedventil plassert i skap på balkongen. Hovedventil samt grenventil er åpen når hendel er stillet i rørets lengderetning.
  2. Knapp A stilles i posisjon (2).
  3. Press knapp A inn i ca 5 sekunder. Det vil nå strømme gass fram til pilotblusset.
  4. Hold høyere knapp (A)  inne og vri den langsomt forbi «gnisttegnet» (3) helt til venstre mot tenningsposisjon (4). Idet bevegelsen passerer «gnisttegnet» (3) høres et «klikk» og pilotblusset tennes.  Dersom gassen har vært avstengt i en periode kan det forekomme luft i rørene. Dersom blusset ikke tennes, gjenta prosedyren.
  5. Etter at pilotflammen er tent, hold høyere knapp (A) inne ytterligere i 20 sekunder. Slipp deretter knappen langsomt ut. Pilotflammen skal fortsatt brenne.
  6. Nå kan knapp B vris enten for hånd eller med fjernkontrollen. Det vil høres et «knepp». Derved føres gassen fram til hovedblusset og hovedflammen tennes. La hovedflammen brenne i ca 15 min før endelig flammehøyde stilles inn.

NB! Dersom hovedflammen slukker, vent i 3 minutter før nytt forsøk. En blokkeringsanordning vil forhinre at flammen tennes før ette 3 minutter.