Forsikringer

Forsikringer:

Sameiet er forsikret i Gjensidige Forsikring. Forsikringen dekker brann-, vann- og innbruddskader, glasskade i boenhet, naturskade, huseieransvar, rettshjelp, styreansvar og lovbestemt yrkesskade/-sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere.

Skader skal meldes av den enkelte direkte til Gjensidige Forsikring på telefon 03100. Polisenummeret er 77885886. Ved skader skal styret varsles.

Kontaktperson: Rune Kristiansen
Telefon: 23 35 82 70
E-post: rune.kristiansen@gjensideige.no

NB! Den enkelte sameier/beboer må selv sørge for egen innboforsikring som dekker eget innbo og løsøre. Dette omfattes ikke av sameiets forsikring.