Branninstruks

BRANNINSTRUKS

Billingstadlia Huseierforening

Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.
Redde: Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.
Slokke: Ved mindre branntiløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig vikig at dører til rom hvor det brenner,  utgangsdør og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med: Rømningsveier og nødutganger
Hvor slokkeutstyr er plassert

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie. Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Felles oppmøteplass ved brann er ved gjesteparkerigsplassen. Gjelder alle beboere i de tre sameiene i Billingstadlia.

Plikter som beboer:

 • Sørg for at røykvarslerne fungerer. Alle leiligheter er utstyrt med minst en røykvarsler.  Første desember (1.12) er røykvarslerens dag. Dette er dagen du skal bytte batteri og teste røykvarsleren din.
 • Hold rømningsveier og trapperom fri for hindringer og brennbart materiale.
 • Barnevogner, sykler, skostativ, søppelposer, øvrige avfall og andre gjenstander skal ikke oppbevares i korridorer, trapperom eller annet fellesareal. Private gjenstander skal være på privat område med mindre annet er avtalt.
 • Brandører fra trapperom inn i korridorer lukker automatisk og skal ALLTID holdes lukket. Når brannalarmen utløses, vil en overtrykksvifte i trappehuset automatisk settes idrift for å etablere et overtrykk, slik at denne rømningsveien er røykfri. Dersom dørene står oppe, er denne effekten borte!
 • Dører til fellesareal skal holdes lukket og låst der det er mulig. Ikke slipp inn uvedkommende.
 • Sørg for at avfallsrommet forlates ryddig og med lukkede containerlokk.
 • Balkonger skal ikke brukes som lagringsplass. Dette er en av rømningsveiene fra leiligheten.
 • Propan, maling, white spirit ol. skal oppbevares forsvarlig.
 • Brannsikringsutstyr tilhører sameiene og skal ikke fjernes.

Gjør deg kjent med:

 • Rømningsveier og nødutganger. Dersom korridorer og trapperom er fylt med røyk, skal balkongen benyttes som evakueringsvei i påvente av hjelp.
 • Hvor slokkeutstyr er plassert. Brannslange i leiligheten skal kunne rekke innenfor leilighetens område. Brannsokkere er plassert på strategiske steder i fellesrom og garasje.
 • Hvordan slokkeutstyret skal brukes.
 • Branndetektorer og -sirener i felles korridorer og trapperom er tilknyttet en brannsentral i hvert av sameiene. Denne er ikke direkte tilknyttet brannvesen. Kontakt en representant for styret for å få påvist hvor sentralen er plassert og hvordan den fungerer.
 • Manuelle meldere er plassert ved hovedinngangsdør ved heisen. Glasset må knuses  dersom  branndetektorer ikke utløser alarm ved branntilløp. Da utløses varsling lokalt i byggene. Alarm overføres  ikke direkte til brannvesen. Brannvesen varsles via telefon (110).

Ved brann:

 • Forsøk om mulig å stenge gasstilførselen til leiligheten. Hovedventilen er plassert i skap på balkongen.
 • Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks, er det særlig viktig at dører inn til det rom hvor det brenner, utgangsdør og trapperomsdører holdes lukket, for å hindre spredning.
 • Gi brannvesenet en orientering når de kommer.
 • Si fra dersom noen eventuelt ikke har klart å komme seg ut av bygningen.

Falsk alarm:

 • Hvis brannalarm er utløst ved en feil kan alarmene avstilles på brannalarmsentralen ifølge egen prosedyre. Kontakt en representant i styret.

Billingstadlia Sameie II, desember 2013