Beredskap

Nødnummer:

Brann og større ulykker – 110
Politi og redningssentral – 112
Ambulanse – medisinsk nødtelefon – 113
Legevakt 116117

Beredskapsplan for Billingstadlia (01.06.2016): <klikk her>

Ved bygningsmessige arbeider i leiligheten f.eks. ved opppussing, er sameier/beboer ansvarlig for at røropplegg for gass ikke skades. Gassen føres fra fordelerskapet plassert på utvendig balkong til gasspeis gjennom et 12 mm plastbelagt Cu-rør. Ved gasslekkasje må tilførselen stenges med stengeventilen i fordelerskapet på balkongen.

Det invendige gassrøret er forlagt litt forskjellig i leilighetene. I noen leiligheter forlagt skjult i vegg i andre slisset ned i betongdekket under parketten. Styret har tilgang på tegningsunderlaget for alle leilighetene. Se eksempel: <klikk her>

Les mer om forskrifter for utstyr og anlegg for gass som benyttes i Billingstadlia <klikk her>