Annen kontaktinformasjon

Brannvesenet Asker og Bærum
Nødnummer ved brann og ulykker: 110
Sentralbord: 66 76 42 00 (i kontortid og ellers når ikke ute på oppdrag)

Tette avløp:
GRAVCO AS
Døgnvakt: 084200
Alfasetveien 2 – 0668 OSLO
E-post: post@gravco.no
http://www.gravco.no

Vannlekkasje:
Rørleggervakta AS
Nødutrykking (DYRT!) – ring 23 12 65 50

Nøkkelservice:
CERTEGO Asker & Bærum AS
Billingstadsletta 16
Telefon: 66 77 81 00
E-post: post.asker@certego.no
Mandag til fredag: 08:00 til 16:00
Døgnservice: 66 77 81 00

Serviceavtale garasjeport
Norport AS
Kontaktperson : Bente Støen 32 16 13 10

Servicekontrakt heisanlegg:
KONE AS
Støperigata 7A, 3040 Drammen
Arbeidsleder: Daniel Duestad-Nyborg 918 80 354
Primær servicemontør : Bjørn Hovden 907 76 106
http://www.kone.no

Kontroll heisanlegg 2. hvert år:
Stifelsen Norsk Heiskontroll
E-post: kundeservice@nhk.no
Hjemmeside: www.nhk.no
Telefon: 22 18 45 80
Sikkerhetskontrollør: Karl Fredrik Brurberg
Kommentar: Heiskontrollen kommer på kontroll på eget initiativ. Eventuelle avvik meldes inn på en kundeportel som er tilgjengelig for serviveleverandør. Ved alvorlige feil kontaktes styret, som tilbys pris på reparasjon.

Service ventilasjonsanlegg:
L.S.SOLLAND avd Drammen
Jens Bretschneider
Mobil: 918 78 288
E-post: serv@solland.no

Ørnulf Wiig Installasjon AS
Erik Bergli
Direkte 67 57 2020
Mobil 932 28 623
E-post: eb@wiig.no

Serviceavtale brannvarslingsanlegg:
Autronica Fire and Security AS
v/Anita Losvik (mob 93017173)
Tlf: 23 28 70 00 (inkl. servicetelefon)

Fugeservice v Thomas Ørbeck
Telefon 905 08 330

Ringeklokketablå:
Phono Elektroakustikk
Telefon: (+47) 22 50 87 00
E-post: post@phono.no
Kontaktperson:
Tom Erik Thorvaldsen +47 412 19 463
E-post: teknisk@phono.no