Avtale om TV og bredbånd fra Telia

Referanse:

Avtale om kollektiv leveranse av tjenester mellom Get AS og BILLINGSTADLIA BOLIGSAMEIE 2 – 90008013.

GET har gode kundeservicesider på nett. Her kan du laste ned bruksanvisninger og ellers få hjelp til det meste: http://www.get.no/kundeservice

På kundeservicesidene finner du et kontaktskjema for e.post (svartid inntil 3 dager) og en chat-tjeneste for umiddellbar svar innefor åpningstidene for telefonsupport  (jeg har hatt god erfaring med denne, ikke minst at den er gratis).

Hvis du har behov for å snakke med GET kundeservice: Tfn: 02 123 (husk ringepris per minutt  kr. 1,49 – 3,99 avhengig av din teleoperatør (priser fra 17.2.14 –telepriser.no)

Åpningstider for telefonsupportspørsmål:

  • Mandag – fredag 09:00 – 22:00
  • Lørdag 11:00 – 19:00
  • Søndag 12:00 – 20:00

 

Spørsmål og svar:

Hva går avtalen ut på?

Avtale med GET info fra styret (klikk her)

Standard abonnementsvilkår og serviceavtale (klikk her)

Ved  avtalen forplikter GET seg til å oppgradere sameiets nett uten ekstra kostnad. Det interne TV- og bredbåndsnettet er eiet av sameiene i Billingstadlia. Etter bindingstidens utløp har sameiet full råderett over nettet og anledning til å bytte til annen leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Styret har  valgt avtalealternativet med 3 års bindingstid.

Vi ble forespeilet å kunne gjøre opptak av inntil 4 TV-kanaler ved valg av GET II-boksen.

Siste melding fra GET er at dette er blitt forsinket, men er under innføring over hele landet. Kan trolig bestilles også hos oss innen utgangen april/mai 2016.

Hvordan faktureres TV og bredbånd fra GET?

GETs grunnpakke for TV kanaler og bredbånd «Kollektiv 10» vil fra 1.7.2014  bli spesifistert på fakturaen og utgjøre  kr 159 for bredbånd og kr 215 for kabel-TV (2.halvår 2014).

Hvordan faktureres tilleggsutstyr- og tjenester?

Tjenester utover grunnpakken og ekstra bokser vil bli fakturert den enkelte sameier/beboer (i tillegg kommer «NRK»- lisensen).

Hva om bredbåndutgiftene mine dekkes av arbeidsgiver?

Arbeidsgiver vi som regel godta dokumenterte utgifter enten de framkommer som andel av fellesutgiftene og/eller de er fakturert den enkelte.