Avlesning av gassforbruk

Enqvist Eiendom har anmodet om at det foretas avlesning av gassforbruket innen 30. april etter 1. halvår og 30. november etter 2. halvår, gjerne tidligere.

Dessverre viste det seg at digital innsending av målerstand ble langt mer arbeidskrevende enn forutsett. Denne muligheten er derfor stengt og vi kommer nå til å legge et skjema i hver enkelts postkasse. Dette skjema fylles ut og skal så legges i postkassen til styreleder Petter Gislerud i bygg 2.

Merk at det er samme nøkkel til alle oppganger innen samme sameie. Styret i huseierforeningen foretar innsamling av målerdata og videre forberedelse for fakturering som til slutt foretas av Enqvist Eiendom

Det vil jobbes med en ny bedre løsning, men inntil det er på plass gjør vi det på denne måten.